تبلیغات
❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘ - ☠داستان راز آلود☠

 

❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘

♡ عـاشـقــانـه عـاشــق ☆☆ عـاشـقــان شیـطـانیــم ♡


☠داستان راز آلود☠
1394/06/2515:10   
Rabbit 3 smiley 121سلام عغشاRabbit 3 smiley 121


http://www.emoticonswallpapers.com/emotion/rabbit-3/rabbit-3-smiley-001.gifچطورید خوفیدhttp://www.emoticonswallpapers.com/emotion/rabbit-3/rabbit-3-smiley-001.gif


Rabbit 3 smiley 109خوب این دفعه یه داستان باحال آوردمRabbit 3 smiley 109

Rabbit 3 smiley 119این داستان و دوستم شقایق نوشتهRabbit 3 smiley 119

Rabbit 3 smiley 119اینم آدرسشmeandanime.mihanblog.com Rabbit 3 smiley 119

Rabbit 3 smiley 085وایی خیلی داستان باحالی Rabbit 3 smiley 085

سوبارو: بدو برو بخون که حوصله ندارم
همه سوار ماشین شدن
سوکی:الکی؟؟
الکس:الکی و مرگ چته؟؟
سوکی:خابم میاد
الکس:خو ب من چ
سوکی:درس بشین تا بخابم
الکس:ها؟؟
سوکی:لایتو کلاهتو میدی؟؟
لایتو:واس چی؟؟O_o
سوکی:تو بده
بعد لایتو کلاهشو داد ب سوکی و سوکی کلاهو گذاش رو سرش و چشش ک نوره ماشین اذیتش نکنه
لایتو:
سوکی سرشو گذاش رو شونه الکس و خابید
الکس:شونمون شد بالشت
بقیه پسرا:
رسیدن مدرسه و ریجی سوکی و الکسو دمه در نگه داش
الکس:ها؟؟
سوکی:چته؟؟
ریجی:تو کلاس بی نظمی نکنین و سعیم نکنین ک فرار کنین و بـ.......
سوکی:ها باش فهمیدیم
الکس:
بعد سوکی و الکس دویدن رفتن تو کلاس
ریجی:
سوکی و الکس تا وارده کلاس شدن اینجوری شدن:O_O
الکس:هااااااااااااا؟؟
سوکی:ما با اینا هم کلاسیـــــــــم؟؟
ریجی:خاستم همینو بگم
کو:دقیقا
آیاتو:آفرین باهوش^_^
لایتو:خوش اومدین
یوما:
سوبارو:هرچی فقد ساکت باشین
کاناتو:دوباره سلام
آزوسا:آآآآآآآه
سوکی:این بدترین کلاسه عمرمه
الکس:منممممم
بعد استاد سوکی و الکس رو صدا زد و اونا هم رفتن پیشش
استاد:خب بچه ها اینا 2 تا شاگرده انتقالیه جدیدن خودتونو معرفی کنین
الکس:سام عیلک من الکسم خوشبختم
سوکی:منم سوکیم 15 سالمه سیلام^_^
یکی از پسرا:15؟؟بعد 2 دبیرستانی؟؟
سوکی:جهشی خوندم خو آیکیو
پسره:آهاااا
یکی دیع اه پسرا:ولی خوشگله هاااا
ی پسره دیه:آرهههه
استاد:خب 2 تا جای خالی داریم اونجا
یکی از جاها کناره دیوار بود ک سوبارو جفتش بود و کاناتو و آزوسا هم جفته سوبا بودن اون یکی هم وسط بود و یوما پشتش بود لایتو جلوش بود کو سمته راستش بود آیاتو هم سمته چپش بود و کناره دیوار
سوکی و الکس:..........من میرم کناره دیوار
بقیه:O_o
سوکی و الکس:.............سنگ کاغذ قیچی
بعد رفتن نشستن سره جاشون
سوکی:الکس الهی کوفتت بشه
الکس:
استاد شرو کرد ب درس دادن سوکیم گیجه خاب بود ک یهو سوکی با صدای مورچه ای گف
سوکی:پیست......هوی لایتو؟؟
لایتو:هـــــوم؟؟
سوکی:یکم برو ب راست
لایتو:ها؟؟
سوکی:برو ب راست
بعد لایتو رف ب راس
سوکی:یوما توام همینطور
یوما:نمیخام
سوکی:د یالا دیه
یوما هم یکم رف ب راست
سوکی:آیاتو و کو شما هم یکم صندلیاتونو بیارین کنارم
آیاتو:باشه
کو:حتمــــا
سوکی:خوبه مرسی
بعد سوکی سرشو گذاش رو میز و خابید
پسرا:
یوما:چیشد؟؟
سوکی:میخام بخابم خاستم ی کاری کنین ک اسی منو نبینه
پسرا:
بعد از نیم ساعت استاد اومد بالا سره سوکی
استاد:اهم سوکی؟؟
سوکی:هوم؟؟
استاد:کلاس جای خابیدنه؟؟
سوکی:آخ آرع اسی چ جووووورم
استاد:زود بلند شو
سوکی:اههههه اسی بیخی من هنو ب مدرسه شبانه روزی عادت نکردم دارم کور میشم بزار بخابم
استاد:باش ولی فقد همین امروز
بچه ها:O_o
سوکی:نوکرتم
بعد دوباره گرف خابید
بعد از 1 ساعت زنگه تفریح خورد و سوکی با صدا زنگ سریع از جاش پاشد و از کلاس رف بیرون و رف سمته بوفه
سوکی:ی سیب زمینی
سیب زمینی رو خرید و اومد تو کلاس
پسرا:
الکس:عوضییییی برا منم میخریدی
سوکی:برو بابا من حتی حوصله نداشتم برا خودم بخرم^_^
لایتو اومد یکی از سیب زمینیای سوکی رو برداره
سوکی:دستت بخوره ب سیب زمینیم لهت میکنم
لایتو:باشهO_O
آیاتو:خخخخخخ
بعد همه کاراشونو کردن و زنگ خورد و استاده بعدی اومد سره کلاس سوکی یکم سرحال شده بود اما هنوزم خابش میومد یهو سوکی ی خمیازه کشید ک ته معدشم پیدا شد استاد خعلی جدی گف
استاد:چیه؟؟خابت میاد؟؟
سوکیم جدی تر از اسی گف
سوکی:ن میخام شما رو بخورم
کله کلاس:خخخخخخخخخ
استاد:دلت میخاد از کلاس پرتت کنم بیرون؟؟
سوکی:آرع ممنون میشم
استاد:باشه برو بیرو......
الکس:ن استاد واسا اینو پرت نکنین بیرون ک دیع همیشه ی کاری میکنه ک بندازینش بیرون
استاد:جدی؟؟
الکس:بله
استاد:خو پ بگیر بشین
سوکی:الکس الهی سقت بشی
الکس:هه هه فک کردی میزارم تنهایی بت خوش بگذره؟؟
سوبارو:چقد حرف میزنین
لایتو:از وختی شما 2 تا اومدین جوه کلاس باحال تر شده
آیاتو:آرع درسته
کو:اوهوم
سوکی:چاکرتم داش
آیاتو:خو چرا بی برنامه میگی داش؟؟شاید من بخام مختو بزنم
سوکی:من اصن مخ ندارم ک تو بخای بزنیش^_^
کو:خخخخ خودشم میدونه
خلاصه این زنگم تمومید و زنگه بعدی خوردو استاده جدید اومد
استاد:سلام بچه ها
بچه ها:سلام
استاد:شنیدم 2 تا شاگرده جدید داریم کجان؟؟
الکس:یکیش منم
سوکی:منم هسم اینجام
استاد:خب خوشبختم اسمتونم الکس و سوکیه درسته
الکس:بله
سوکی:اه کجا میدونی؟؟O_o
استاد:..........خب توی کلوپی عضو شدین؟؟
الکس:هنو ن
سوکی:چ کلوپی هس؟؟
استاد:هر کلوپی ک بخاین
الکس:کشتی داره؟؟
استاد:ن ^_^
سوکی:خانندگی؟؟
استاد:نچ^_^
الکس:پیسته موتور؟؟
استاد:فک نکنم^_^
سوکی:آرایشگری؟؟
استاد:این ک دیع عمرا^_^
الکس:خونه؟؟
استاد:اینو داره
الکس:چ عجب
سوکی:رقص چی؟؟
استاد:اووووووم نیدونمO_o
کو:چرا داره
آیاتو:منو کو و لایتو عضویم
سوکی:خو پ منم میام
لایتو:چ عالیRabbit 3 smiley 106اوف بلاخره تموم شدRabbit 3 smiley 106

Rabbit 3 smiley 104خوب چطور بودRabbit 3 smiley 104

Rabbit 3 smiley 064
یالا نظرRabbit 3 smiley 064

    
..::Sakamaki Subaru::.. کــامـــنت()