تبلیغات
❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘ - لایتو جووونم

 

❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘

♡ عـاشـقــانـه عـاشــق ☆☆ عـاشـقــان شیـطـانیــم ♡


لایتو جووونم
1394/08/2917:22   


بــــــــــا ســلــــــام امـــــــــروز از اقـــــــایــــه منحــــــــرف لایــــــتــو اپ کــــــــردم


فــــــقط مدیــــر کـــــــی داســـــتان مــــــی نویــســـی مـــــی دونــــــی کــــــه مــــــــن نقـــــش ایـــاتــــــــو را دارم


بـــــریـــــــن ادامــــــــه مطلــــــب


عــــــاشــــــق ایــــــن عکســــــــتملــــــایــتـــو تــــــو خوابـــــــم ولـــــش نـــــمی کنــــی؟؟؟؟لــــــایــــتو تــــــــو واقــــــعا اخــــــر منـــــحرفــــــیلـــــــایـــــتـو تــــــو چــــــه گیـــــری دادی بـــــه پـــــــای یویـــــــییـــــــویی دقـــــــیقا علــــت تــــــرســـت چیـــــــه ؟؟؟؟؟؟همـــــین دیـــــــــگه مدیـــــــر ببخشـــــــین یــــــه عکـــــــس کــــــــم بـــــــود
نظـــــــر فرامـــــــوش نشــــــــود .

    
ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . . کــامـــنت()