تبلیغات
❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘ - عذر

                               ❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘            

عذر
1394/09/715:10  ســــلام مــــــدیر جونـــــم بـبخشــیــــن اپ نکــــردم ســــرم خیلـــــــی شـــلـــــوغ بــــــــود در ادامــــــه از ســــوبـــــارو پــســــــت

گــــذاشــــتمعـــــــاشــــق ایـــــــن عـــــکــسشـــــم خـــــــــداا

یـــــــا خـــــــدا مــــــن بــــــــرم بـــــــد نیـــــــگـــــام مـــــوکـــــونــــه

مــــــونـــــده کجــــــاشـــــو بخــــــــوره خ

بچـــــــه هـــــا خـــــونشــــو نـــــمیخــــــوره می خــــــواد  بتــــــرســــونتــــش اخــــــــه داره چشمــــــک مــــــیزنـــــه خ  مگــــــه مـــــــرض داری ؟؟

اینـــــــو دربــــــــارش حرفـــــــی نـــــــدارم خ

چـــــی تـــــو کلــــــتــــه ســـــوبــــــارو ؟؟؟؟بســـــتون دیگــــــه نـــــه کـــــه خیلـــــی نظــــــر میدیــــــن  واســـــه پســـتــــام خ

    
ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . . کــامـــنت()