❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘

♡ عـاشـقــانـه عـاشــق ☆☆ عـاشـقــان شیـطـانیــم ♡


هـــــــــــــووووری
1394/09/1922:10   
صفـــــــــورا تولــــــدت مبــــــــارک    
ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . . کــامـــنت()